Logo bedrijvigmedia.com

Mooie cijfers voor Lek en Waard Wonen

  •   15 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • "Lek en Waard Wonen heeft het in zich om door te groeien naar een excellente organisatie", dat is het oordeel van de visitatiecommissie, die een onderzoek naar Lek en Waard Wonen afgerond heeft met mooie cijfers.

De commissie heeft vastgesteld dat de kracht van Lek en Waard Wonen is dat zij een lokaal betrokken corporatie is en een goede binding heeft met de huurders. In alles wat de corporatie doet, staan de lokale volkshuisvestelijke opgaven in de kernen van de gemeente Molenwaard centraal.

Lek en Waard Wonen wordt door de huurdersorganisatie en andere belanghouders gezien als een gewaardeerde samenwerkingspartner. De corporatie is open en transparant en altijd bereid te luisteren en/of zaken goed toe te lichten. De afstand tussen huurders en de organisatie is klein. De corporatie is goed bereikbaar en probeert dit ook in de toekomst te blijven.

De commissie adviseert onder andere om het huidige beleid te handhaven en de kracht van lokale betrokkenheid en contact met huurders voort te zetten en te versterken. Daarnaast adviseert zij om,  samen met belanghouders, beleid en plannen te ontwikkelen voor wonen en zorg.

Het management van Lek en Waard onderschrijft de conclusies in het rapport en is blij met de punten die de commissie heeft meegegeven voor de beleidsagenda voor de om zo door te kunnen groeien naar een excellente organisatie.

Met name het ontwikkelen van beleid voor wonen en zorg wil Lek en Waard in de komende periode nadrukkelijk aandacht geven.

Het visitatierapport en de bestuurlijke reactie zijn gepubliceerd op de website van Lek en Waard Wonen: www.lwwonen.info.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke woensdag het Bedrijvig Media | De B2B glossy uit de regio per e-mail
Meer berichten

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Meld uw evenement aan


BEDRIJVIG OP FACEBOOK